Zgjedhjet 2019 Aplikimi per Mergimtaret tan mbi 18 Vjet

Nësë jeni qytetar i Kosovës i regjistruar në Regjistrin Civil të Kosovës apo nëse jeni regjistruar suksesshëm për votim përmes postës në zgjedhjet e fundit

Hapi 1 Shkarko dhe plotëso formularin e aplikimit për votim jashtë Kosovës

Mbushne ket  Formullar  dhe dergone  me Leternjoftim apo Pasaport Copy

Email:

ovpp@kqz-ks.org
vjk.2019@kqz-ks.org
zgjedhjet.2019@kqz-ks.org
ogpp@kqz-ks.org

Hapi 2 Bashkangjit dokumentet mbështetëse

Për t’u regjistruar me sukses, ju duhet të bashkangjitni një kopje të dokumentit valid të identifikimit.

Hapi 3 Dorëzo aplikacionin për regjistrim

Formularin e aplikimit bashkë me dokumentet mbështetëse mund t’i dorëzoni në format në vijim. Aplikacioni i plotë duhet të dorëzohet brenda afatit të theksuar lartë.

Email:

ovpp@kqz-ks.org
vjk.2019@kqz-ks.org
zgjedhjet.2019@kqz-ks.org
ogpp@kqz-ks.org

Facebook Comments

POST A COMMENT.