Zgjedhjet 2019 Aplikimi per Mergimtaret tan mbi 18 Vjet